Propozice


Název

Jeřáb 1003

Termín

Sobota 16.7.2022

Pořadatel

FC Jiskra 2008 z.s.

Prezetnace

Fotbalové hřiště Červená Voda, dětské kategorie od 8:00 hod, hlavní závod od 9.00, konec 30 min před startem kategorie

Start

Cíl

Fotbalové hříště Červená Voda

Kategorie

 

Kategorie Věk Ročník narození
benjamínci (kluci a holky dohromady) méně jak 4 roky 2018 a mladší
předžáci (kluci a holky dohromady) 5–7 let 2015–2017
malí žáci (kluci a holky dohromady) 8–10 let 2012–2014
mladší žáci a žákyně 11–12 let 2010–2011
starší žáci a žákyně 13–14 let 2008–2009
kadeti a kadetky 15–16 let 2006–2007
junioři 17–18 let 2004–2005
muži A 19–29 let 1993–2003
muži B 30–39 let 1983–1992
muži C 40–49 let 1973–1982
muži D 50–59 let 1963–1972
muži E 60 a více let 1962 a starší
ženy A 17–39 let 1983–2005
ženy B 40 a více let 1982 a starší

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd nebo dosaženého věku. Kategorie tedy zůstává po celý rok shodná.

Trasy

Vyhlášené kategorie zařazené do hodnocení Šumperského poháru horských kol. Boduje se podle pravidel poháru.

Občerstvení

Startovné

Trať Termín úhrady Cena
35 km do 12.7. včetně 200,- Kč
na místě 300,- Kč
70 km do 12.7. včetně 300,- Kč
na místě 400,- Kč

Do 12 let věku je startovné zdarma.

Startovné obsahuje:

Přihlášky

Přihlásit se je možné online na stránkách Šumperského poháru horských kol nebo přihláškou ze stránek Jeřáb 1003. Posílat přihlášky můžete poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou až po uhrazení startovného. Platbu můžete provádět převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a datum narození osob, za které platíte startovné.

Bankovní spojení

Podmínky závodu

Pro závod jsou platná pravidla ŠUMPERSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL.

Akce Jeřáb 1003 se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy české republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Citace z pravidel ŠP MTB:

Závodník

Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě při průjezdu cílem, musí jasně a srozumitelně oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo. Závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace. Závodník má zakázáno startovat, nebo se na trati závodu pohybovat s jiným startovním číslem, než mu bylo pořadatelem přiděleno. Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou. Závodník nesmí na trati závodu jezdit po dobu závodu jiné kategorie. Závodník je povinen upozornit pořadatele na nedodržování pravidel. Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí. Závodníkům se doporučuje lékařská prohlídka a individuální pojištění.

Pořadatel

Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně - dle aktuálních podmínek na trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za těmi, kteří jeli celou/delší trať.

Kontakt a informace

GDPR

Každý závodník čestně prohlašuje, že svojí účastí na závodě souhlasí s uvedením jména, příjmení, roku narození, věkové kategorie a oddílu pro účely vedení žebříčku v závodě a Šumperském poháru horských kol. Web: WWW.SPMTB.CZ s odkazem na výsledkový systém: http://sp.asp2.cz. Souhlas je v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů platná od 25. 5. 2018). U nezletilých a mladistvých odpovědnost za souhlas přebírá zákonný zástupce. V případě, že závodník, nebo zákonný zástupce u mladistvých a nezletilých, požaduje smazání osobních údajů z evidence, nechť se obrátí na zavody@spmtb.cz