Propozice


Název

Jeřáb 1003

Termín

Sobota 11.7.2020

Pořadatel

FC Jiskra 2008 z.s.

Prezetnace

Fotbalové hřiště Červená Voda, dle kategorií od 8:00 hod, konec 30 min před startem kategorie

Start

Cíl

Fotbalové hříště Červená Voda

Kategorie

 

Kategorie Věk Ročník narození
benjamínci (kluci a holky dohromady) méně jak 4 roky 2016 a mladší
předžáci (kluci a holky dohromady) 5–7 let 2013–2015
malí žáci (kluci a holky dohromady) 8–10 let 2010–2012
mladší žáci a žákyně 11–12 let 2008–2009
starší žáci a žákyně 13–14 let 2006–2007
kadeti a kadetky 15–16 let 2004–2005
junioři 17–18 let 2002–2003
muži A 19–29 let 1991–2001
muži B 30–39 let 1981–1990
muži C 40–49 let 1971–1980
muži D 50–59 let 1961–1970
muži E 60 a více let 1960 a starší
ženy A 17–39 let 1981–2003
ženy B 40 a více let 1980 a starší

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd nebo dosaženého věku. Kategorie tedy zůstává po celý rok shodná.

Trasy

Vyhlášené kategorie zařazené do hodnocení Šumperského poháru horských kol. Boduje se podle pravidel poháru.

Občerstvení

Startovné

Trať Termín úhrady Cena
35 km do 9.7. včetně 150,- Kč
na místě 250,- Kč
70 km do 9.7. včetně 200,- Kč
na místě 300,- Kč

Do 12 let věku je startovné zdarma.

Startovné obsahuje:

Přihlášky

Přihlásit se je možné online na stránkách Šumperského poháru horských kol nebo přihláškou ze stránek Jeřáb 1003. Posílat přihlášky můžete poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou až po uhrazení startovného. Platbu můžete provádět převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a datum narození osob, za které platíte startovné.

Bankovní spojení

Podmínky závodu

Pro závod jsou platná pravidla ŠUMPERSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL.

Citace z pravidel ŠP MTB:

Závodník

Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě při průjezdu cílem, musí jasně a srozumitelně oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo. Závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace. Závodník má zakázáno startovat, nebo se na trati závodu pohybovat s jiným startovním číslem, než mu bylo pořadatelem přiděleno. Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou. Závodník nesmí na trati závodu jezdit po dobu závodu jiné kategorie. Závodník je povinen upozornit pořadatele na nedodržování pravidel. Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí. Závodníkům se doporučuje lékařská prohlídka a individuální pojištění.

Pořadatel

Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně - dle aktuálních podmínek na trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za těmi, kteří jeli celou/delší trať.

Kontakt a informace

GDPR

Každý závodník čestně prohlašuje, že svojí účastí na závodě souhlasí s uvedením jména, příjmení, roku narození, věkové kategorie a oddílu pro účely vedení žebříčku v závodě a Šumperském poháru horských kol. Web: WWW.SPMTB.CZ s odkazem na výsledkový systém: http://sp.asp2.cz. Souhlas je v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů platná od 25. 5. 2018). U nezletilých a mladistvých odpovědnost za souhlas přebírá zákonný zástupce. V případě, že závodník, nebo zákonný zástupce u mladistvých a nezletilých, požaduje smazání osobních údajů z evidence, nechť se obrátí na zavody@spmtb.cz