Logo - závod horských kol Jeřáb 1003, devátý ročník 21.8.2018
FC Jiskra logo
TOPlist

Propozice pro 10. ročník závodu horských kol Jeřáb 1003

Název:

Jeřáb 1003

Termín:

sobota 21.7.2018

Pořadatel:

FC Jiskra 2008 z.s.

Prezentace:

fotbalové hřiště Červená Voda, dle kategorií od 8:00 hod,
konec 30 min před startem kategorie

Start:

parkoviště u Obecního úřadu Červená Voda v 11:00 hod, dětská kategorie - fotbalové hřiště Červená Voda v 9:15 hod

Cíl:

fotbalové hříště Červená Voda

Kategorie:
KategorieVěkRočník narození
benjamínci (kluci a holky dohromady)méně jak 4 roky2014 a mladší
předžáci (kluci a holky dohromady)5 - 7 let2011 - 2013
malí žáci (kluci a holky dohromady)8 - 10 let2008 - 2010
mladší žáci a žákyně11 - 12 let2006 - 2007
starší žáci a žákyně13 - 15 let2003 - 2005
junioři16 - 18 let2000 - 2002
muži A19 - 29 let1989 - 1999
muži B30 - 39 let1979 - 1988
muži C40 - 49 let1969 - 1978
muži D50 a více let1959 - 1968
muži E60 a více let1958 a starší
ženy A16 - 391979 - 2002
ženy B40 a více let1978 a starší

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd nebo dosaženého věku. Kategorie tedy zůstává po celý rok shodná.

Trasy:

Vyhlášené kategorie zařazené do hodnocení Šumperského poháru horských kol. Boduje se podle pravidel poháru.


35 km - pro kategorie starší žáci a žákyně, junioři, muži D, muži E, ženy A i B


70 km - pro kategorie muži A, muži B, muži C


Je možné se přihlásit i na jinou trasu.


Tratě pro kategorie benjamínci, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně budou v okolí fotbalového hřiště v Červené Vodě.

Občerstvení:

Na 70 km trati dvě občerstvovací stanice. Na 35 km trati jedna občerstvovací stanice.

Startovné:
TraťTermín úhradyCena
35 kmdo 19.7.(včetně)150,- Kč
na místě250,- Kč
70 kmdo 19.7.(včetně)200,- Kč
na místě300,- Kč

Do 12 let věku je startovné zdarma.


Startovné obsahuje: občerstvení na trati (1x nebo 2x dle délky trati), jídlo a pití po závodě, možnost omytí kola, možnost sprchy (teplé) závodníka.

Přihlášky:

Přihlásit se je možné online na stránkách Šumperského poháru horských kol nebo přihláškou ze stránek Jeřáb 1003. Posílat přihlášky můžete poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou až po uhrazení startovného. Platbu můžete provádět převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a rodné číslo osob, za které platíte startovné.

Bankovní spojení: 1224328309/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol: 21072018, konstantní symbol: 0308
Podmínky závodu:

Pro závod jsou platná pravidla ŠUMPERSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL.


Citace z pravidel ŠP MTB:
Závodník
Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě při průjezdu cílem, musí jasně a srozumitelně oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo. Závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace. Závodník má zakázáno startovat, nebo se na trati závodu pohybovat s jiným startovním číslem, než mu bylo pořadatelem přiděleno. Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou. Závodník nesmí na trati závodu jezdit po dobu závodu jiné kategorie. Závodník je povinen upozornit pořadatele na nedodržování pravidel. Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí. Závodníkům se doporučuje lékařská prohlídka a individuální pojištění.
Pořadatel
Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně - dle aktuálních podmínek na trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za těmi, kteří jeli celou/delší trať.

Kontakt a informace:

Tel: 602 560 076 - Stanislav Revús, Tel: 725 345 500 - Jan Horák, e-mail: jerab1003@fcjiskra.com, adresa: FC Jiskra 2008 z.s., Pivovarská 171, 561 69, Králíky

GDPR: Každý závodník čestně prohlašuje, že svojí účastí na závodě souhlasí s uvedením jména, příjmení, roku narození, věkové kategorie a oddílu pro účely vedení žebříčku v závodě a Šumperském poháru horských kol. Web: WWW.SPMTB.CZ s odkazem na výsledkový systém: http://sp.asp2.cz. Souhlas je v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů platná od 25. 5. 2018). U nezletilých a mladistvých odpovědnost za souhlas přebírá zákonný zástupce. V případě, že závodník, nebo zákonný zástupce u mladistvých a nezletilých, požaduje smazání osobních údajů z evidence, nechť se obrátí na zavody@spmtb.cz"